סיור בתל אביב
 הנהלת חשבונות 
 
שאלות ותשובות

מהם אמצעי ותנאי התשלום?

התשלום יבוצע באחד מהאמצעים הבאים: המחאה לפקודת התרבוש, בהפקדה ישירות לחשבון בנק. התנאים המלאים מפורטים בטופס הזמנת העבודה.

מועד התשלום:
פרטיים- עד למועד הסיור או ביום הסיור עצמו.
מוסדיים- אלא אם נקבע אחרת- לא יאוחר משבוע אחרי סיור בתל אביב.

האם ניתן לקבל אישור ניהול ספרים, פטור מלא מניכוי מס במקור, אישור בנק על מספר חשבון?

אישור ניהול ספרים/ פטור מניכוי מס נשלחים באופן אוטומטי עם החשבונית. ישלחו בדואר/ פקס/ מייל על פי דרישה.

 

אופי ותוכן הסיור
מסלולים
זמן
הזמנת/ ביטול סיור
מחירים
אוכל ושתיה
הנהלת חשבונות
שאלות נוספות 
 
 
 
 
 
 
   

 

קידום אתרים
 בניית אתרים